© SANZ Enginyeria Informàtica és una marca registrada amb certificat núm 1.306.508/4 - Classe 9, per Toni Sanz. Barcelona, juliol 1990.

projectes

Presa de requeriments: Comencem per parlar amb vosaltres; volem saber què voleu, quina idea porteu, quines limitacions o expectatives teniu i, sobre tot, mirem d’entendre el vostre model de funcionament i de negoci. Fase d’anàlisi: aclarits els requeriments, deduïm el model de dades (entitats i relacions) sobre el que es recolza i identifiquem les funcionalitats necessàries. Aquest aspecte és molt important; un anàlisi incorrecte o incomplert pot condicionar la bondat del desenvolupament posterior, ens impactarà en les funcionalitats previstes i ens condicionarà el manteniment evolutiu. En aquest sentit, creiem a SANZ Enginyeria Informàtica podem aportar el valor afegit d’haver implantat solucions informàtiques en un ventall molt ampli de sectors i activitats. Més a baix us relacionem alguns dels àmbits on tenim experiència. I és què.. més de 30 anys donen per molt! Plataforma C/S: La majoria dels nostres projectes funcionen en tecnologia client/servidor, basada en plataforma Windows i eines de Microsoft. En fase de desenvolupament, normalment utilitzem MS Access com a motor de Base de Dades, tot i que podem utilitzar-ne d’altres (MySQL, SQL Server, etc.) per volums de dades més grans. Igualment utilitzem MS Access com a base de programació, completada amb VBA (Visual Basic for Applications); això permet dissenyar una interfície agradable, ràpida i molt potent per l’usuari. Al ser especialistes en MS Access i VBA, programem els processos que ens permeten satisfer les funcionalitats identificades a la fase d’anàlisi. A més, podem establir fàcilment processos d’importació / exportació cap a MS Excel, i d’exportació cap a MS Word, PDF i d’altres formats. Plataforma web: A vegades, alguns d’aquests projectes necessiten donar visibilitat per internet de determinada informació. En aquests casos solem utilitzar programació en ASP, per accedir a les bases de dades abans explicades, ja sigui des de pàgines web dissenyades a l’efecte, o incorporant-ho a pàgines web dissenyades amb anterioritat o per altres. Un segon bloc de projectes són els que necessiten funcionar directament en tecnologia web. En aquests projectes, la fase d’anàlisi és igual; els motors de Base de Dades emprats són els mateixos, però situats en un servidor d’internet, però la programació es farà en ASP amb HTML, PHP, scripts i demés.

la nostra experiència

Tenim experiència en: gestió de projectes gestió d'expedients gestió de compres gestió de vendes gestió comptable comptabilitat domèstica gestió de facturació gestió integrada (facturació, stocks, etc) gestió per a autònoms producció de peces industrials gestió d'escandallats treballs de construcció càlcul d'estructures metàliques càlcul d'estructures de formigó valoració d'immobles gestió immobiliària gestió de bufets
gestió de base de dades legislativa gestió de base de dades de jurisprudència col•leccionisme en general gestió pressupostària automatització de rebuts facturació de parkings màquines recreatives gestió d'escoles altres centres d'ensenyament facultats i escoles universitàries gestió d'horaris càlcul de jubilacions gestió per agents de borsa processos de canonització agenda etc…
© SANZ Enginyeria Informàtica és una marca registrada amb certificat núm 1.306.508/4 - Classe 9, per Toni Sanz. Barcelona, juliol 1990.

projectes

Presa de requeriments: Comencem per parlar amb vosaltres; volem saber què voleu, quina idea porteu, quines limitacions o expectatives teniu i, sobre tot, mirem d’entendre el vostre model de funcionament i de negoci. Fase d’anàlisi: aclarits els requeriments, deduïm el model de dades (entitats i relacions) sobre el que es recolza i identifiquem les funcionalitats necessàries. Aquest aspecte és molt important; un anàlisi incorrecte o incomplert pot condicionar la bondat del desenvolupament posterior, ens impactarà en les funcionalitats previstes i ens condicionarà el manteniment evolutiu. En aquest sentit, creiem a SANZ Enginyeria Informàtica podem aportar el valor afegit d’haver implantat solucions informàtiques en un ventall molt ampli de sectors i activitats. Més a baix us relacionem alguns dels àmbits on tenim experiència. I és què.. més de 30 anys donen per molt! Plataforma C/S: La majoria dels nostres projectes funcionen en tecnologia client/servidor, basada en plataforma Windows i eines de Microsoft. En fase de desenvolupament, normalment utilitzem MS Access com a motor de Base de Dades, tot i que podem utilitzar-ne d’altres (MySQL, SQL Server, etc.) per volums de dades més grans. Igualment utilitzem MS Access com a base de programació, completada amb VBA (Visual Basic for Applications); això permet dissenyar una interfície agradable, ràpida i molt potent per l’usuari. Al ser especialistes en MS Access i VBA, programem els processos que ens permeten satisfer les funcionalitats identificades a la fase d’anàlisi. A més, podem establir fàcilment processos d’importació / exportació cap a MS Excel, i d’exportació cap a MS Word, PDF i d’altres formats. Plataforma web: A vegades, alguns d’aquests projectes necessiten donar visibilitat per internet de determinada informació. En aquests casos solem utilitzar programació en ASP, per accedir a les bases de dades abans explicades, ja sigui des de pàgines web dissenyades a l’efecte, o incorporant-ho a pàgines web dissenyades amb anterioritat o per altres. Un segon bloc de projectes són els que necessiten funcionar directament en tecnologia web. En aquests projectes, la fase d’anàlisi és igual; els motors de Base de Dades emprats són els mateixos, però situats en un servidor d’internet, però la programació es farà en ASP amb HTML, PHP, scripts i demés.
La nostra experiència gestió de projectes gestió d'expedients gestió de compres gestió de vendes gestió comptable comptabilitat domèstica gestió de facturació gestió integrada (facturació, stocks, etc) gestió per a autònoms producció de peces industrials gestió d'escandallats treballs de construcció càlcul d'estructures metàliques càlcul d'estructures de formigó valoració d'immobles gestió immobiliària gestió de bufets base de dades legislativa base de dades de jurisprudència col•leccionisme en general gestió pressupostària automatització de rebuts facturació de parkings màquines recreatives gestió d'escoles altres centres d'ensenyament facultats i escoles universitàries gestió d'horaris càlcul de jubilacions gestió per agents de borsa processos de canonització agenda etc…
© SANZ Enginyeria Informàtica és una marca registrada amb certificat núm 1.306.508/4 - Classe 9, per Toni Sanz. Barcelona, juliol 1990.

projectes

Presa de requeriments: Comencem per parlar amb vosaltres; volem saber què voleu, quina idea porteu, quines limitacions o expectatives teniu i, sobre tot, mirem d’entendre el vostre model de funcionament i de negoci. Fase d’anàlisi: aclarits els requeriments, deduïm el model de dades (entitats i relacions) sobre el que es recolza i identifiquem les funcionalitats necessàries. Aquest aspecte és molt important; un anàlisi incorrecte o incomplert pot condicionar la bondat del desenvolupament posterior, ens impactarà en les funcionalitats previstes i ens condicionarà el manteniment evolutiu. En aquest sentit, creiem a SANZ Enginyeria Informàtica podem aportar el valor afegit d’haver implantat solucions informàtiques en un ventall molt ampli de sectors i activitats. Més a baix us relacionem alguns dels àmbits on tenim experiència. I és què.. més de 30 anys donen per molt! Plataforma C/S: La majoria dels nostres projectes funcionen en tecnologia client/servidor, basada en plataforma Windows i eines de Microsoft. En fase de desenvolupament, normalment utilitzem MS Access com a motor de Base de Dades, tot i que podem utilitzar-ne d’altres (MySQL, SQL Server, etc.) per volums de dades més grans. Igualment utilitzem MS Access com a base de programació, completada amb VBA (Visual Basic for Applications); això permet dissenyar una interfície agradable, ràpida i molt potent per l’usuari. Al ser especialistes en MS Access i VBA, programem els processos que ens permeten satisfer les funcionalitats identificades a la fase d’anàlisi. A més, podem establir fàcilment processos d’importació / exportació cap a MS Excel, i d’exportació cap a MS Word, PDF i d’altres formats. Plataforma web: A vegades, alguns d’aquests projectes necessiten donar visibilitat per internet de determinada informació. En aquests casos solem utilitzar programació en ASP, per accedir a les bases de dades abans explicades, ja sigui des de pàgines web dissenyades a l’efecte, o incorporant-ho a pàgines web dissenyades amb anterioritat o per altres. Un segon bloc de projectes són els que necessiten funcionar directament en tecnologia web. En aquests projectes, la fase d’anàlisi és igual; els motors de Base de Dades emprats són els mateixos, però situats en un servidor d’internet, però la programació es farà en ASP amb HTML, PHP, scripts i demés.

la nostra experiència

Tenim experiència en: gestió de projectes gestió d'expedients gestió de compres gestió de vendes gestió comptable comptabilitat domèstica gestió de facturació gestió integrada (facturació, stocks, etc) gestió per a autònoms producció de peces industrials gestió d'escandallats treballs de construcció càlcul d'estructures metàliques càlcul d'estructures de formigó valoració d'immobles gestió immobiliària gestió de bufets
gestió de base de dades legislativa gestió de base de dades de jurisprudència col•leccionisme en general gestió pressupostària automatització de rebuts facturació de parkings màquines recreatives gestió d'escoles altres centres d'ensenyament facultats i escoles universitàries gestió d'horaris càlcul de jubilacions gestió per agents de borsa processos de canonització agenda etc…