© SANZ Enginyeria Informàtica és una marca registrada amb certificat núm 1.306.508/4 - Classe 9, per Toni Sanz. Barcelona, juliol 1990.

experts en MS Access

Microsoft Access és un sistema de gestió de bases de dades, inclòs a la suite Microsoft Office. Com tots els productes informàtics, té avantatges i inconvenients, partidaris i detractors, molta literatura escrita sobre ell, etc.., i des d’aquí no n’afegirem més. Però el MS Access és una eina, única al mercat, que ens proporciona molts avantatges en l’àmbit de la gestió de la petita i mitjana empresa, professionals i particulars, justament el sector de mercat on enfoquem preferentment els nostres serveis. Per això, durant molts anys ha sigut –i segueix sent- la pedra angular i el software de base de la majoria dels projectes que implementem i, és per això ò que li dediquem aquest capítol. Característiques principals MS Access és un motor de base de dades. En aquest sentit, permet definir bases de dades amb integritat referencial; és a dir, crear taules i relacions que evitin duplicitats i incoherències MS Access disposa d’un component molt valuós: les consultes, que ens permeten obtenir una selecció de dades d’una o varies taules relacionades, amb el filtre que es vulgui –pot ser en base a continguts de camps d’un formulari-, i en l’ordre que es vulgui Visualment, MS Access permet la confecció de formularis per mostrar i gestionar les dades, amb moltes possibilitats de disseny, que han augmentat amb les darreres versions del producte. Igualment amb els reports que permeten la presentació de resultats i llistats en general, de qualsevol informació de la base de dades Però a més, MS Access és un entorn de programació. En aquest sentit permet la programació en VBA (Visual Basic for Application). El codi s’inclou normalment als events de qualsevol objecte d’un formulari, però també pot incorporar-se en el disseny de consultes, reports, macros, altres formularis, etc... MS Access també preveu la programació de mòduls, que són una mena de repositoris de funcions, que després seran cridades des de diferents llocs de l’aplicatiu Per últim, una consideració ‘familiar’. MS Access és un producte de la família MS Office, en la que s’inclouen el MS Word i MS Excel, el processador de texts i full de càlcul més utilitzats al món. El lligam entre aquests productes està garantit, i les importacions / exportacions entre ells són senzilles.

avantatges i limitacions

Avantatges en el nostre àmbit de gestió: Assegura la bondat de les dades: MS Access permet definir bases de dades amb integritat referencial. Això ens evitarà duplicitats i incoherències en les nostres dades. Només cal fer un bon disseny de la BD. El propi MS Access permet obtenir una visió gràfica del model de relacions. Entorn de programació molt potent: MS Access permet programar multitud de funcionalitats, únicament limitades per la imaginació, la perícia i l’experiència del programador que desenvolupi. Importacions / exportacions assegurades: MS Access permet importar i exportar a MS Excel i exportar a MS Word y PDF entre d’altres, els grans estandards de l’ofimàtica actual. Garantia de continuïtat: El pertànyer al mateix paquet integrat ens assegura la compatilitat del fabricant entre els altres components de la suite, i en les successives versions que apareguin. En aquest sentit, la tendència actual d’incorporar en un sol producte -el MS Office 365- la darrera versió disponible de tots els components, permet unificar permanentment els entorns de desenvolupadors i usuaris, quelcom que difícilment es presenta en altres arquitectures. Fàcil manteniment: MS Access és fàcil de mantenir: hi ha molts tutorials de MS Access i VBA que permeten el manteniment correctiu i evolutiu de qualsevol aplicatiu en MS Access. La continuitat de la programació està assegurada. Rapidesa: Les aplicacions en MS Access tenen un funcionament ràpid i potent, especialment si estan ben programades, els accessos concurrents són baixos i les connexions de xarxa ràpides. Solució econòmica: MS Access està inclòs en el paquet Microsoft Office. La majoria d’ordinadors de llocs de treball ja tenen instal·lat aquest producte per poder treballar amb MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, etc..., fins i tot en la majoria d’ordinadors d’ús particular. Per això, el disposar de MS Access no suposa cap despesa addicional. En aquest sentit, entenem que la solució de MS Access no té alternativa millor. MS Access en altres plataformes: Abans hem comentat que MS Access és un motor de base de dades i un entorn de programació a la vegada; i això és així en plataformas de PC i unitats de xarxa compartides. En el cas de plataformes web, amb accessos mitjançant navegador, MS Access pot seguir funcionant com a motor de base de dades, però els aplicatius web ja no poden programar-se en Access, ni en VBA. L’evolució natural és la programació en ASP i ASP.NET. Limitacions: En un disseny inicial, el mateix fitser físic conté les dades (model de dades) i el programa. Aquesta solució té l’avantatge de la simplicitat però pot suposar un problema a l’hora d’implantar noves actualitzacions de programa. MS Access però, permet la separació de programa i dades en 2 fitxers diferents, convenientment vinculats. A nivell de rendiment, quan el volum de dades és molt gran, o s’hi accedeix des de molts accessos concurrents, les bases de dades Access comencen a enlentir en temps de resposta. Malgrat el funcionament segueixi sent correcte, resulta convenient migrar cap a bases de dades de major capacitat: MySQL, SQL Server, Oracle, etc...
principals avantatges: Base de dades relacional Entorn de programació Ràpid i potent Importacions / exportacions assegurades Fàcil manteniment Garantia de continuïtat Econòmic impacta en el seu rendiment: Grans volums de dades Multiocurrència d’accesos Transmissions de baixa velocitat (xarxa / internet)
© SANZ Enginyeria Informàtica és una marca registrada amb certificat núm 1.306.508/4 - Classe 9, per Toni Sanz. Barcelona, juliol 1990.

experts en MS Access

Microsoft Access és un sistema de gestió de bases de dades, inclòs a la suite Microsoft Office. Com tots els productes informàtics, té avantatges i inconvenients, partidaris i detractors, molta literatura escrita sobre ell, etc.., i des d’aquí no n’afegirem més. Però el MS Access és una eina, única al mercat, que ens proporciona molts avantatges en l’àmbit de la gestió de la petita i mitjana empresa, professionals i particulars, justament el sector de mercat on enfoquem preferentment els nostres serveis. Per això, durant molts anys ha sigut –i segueix sent- la pedra angular i el software de base de la majoria dels projectes que implementem i, és per això ò que li dediquem aquest capítol. Característiques principals MS Access és un motor de base de dades. En aquest sentit, permet definir bases de dades amb integritat referencial; és a dir, crear taules i relacions que evitin duplicitats i incoherències MS Access disposa d’un component molt valuós: les consultes, que ens permeten obtenir una selecció de dades d’una o varies taules relacionades, amb el filtre que es vulgui –pot ser en base a continguts de camps d’un formulari-, i en l’ordre que es vulgui Visualment, MS Access permet la confecció de formularis per mostrar i gestionar les dades, amb moltes possibilitats de disseny, que han augmentat amb les darreres versions del producte. Igualment amb els reports que permeten la presentació de resultats i llistats en general, de qualsevol informació de la base de dades Però a més, MS Access és un entorn de programació. En aquest sentit permet la programació en VBA (Visual Basic for Application). El codi s’inclou normalment als events de qualsevol objecte d’un formulari, però també pot incorporar-se en el disseny de consultes, reports, macros, altres formularis, etc... MS Access també preveu la programació de mòduls, que són una mena de repositoris de funcions, que després seran cridades des de diferents llocs de l’aplicatiu Per últim, una consideració ‘familiar’. MS Access és un producte de la família MS Office, en la que s’inclouen el MS Word i MS Excel, el processador de texts i full de càlcul més utilitzats al món. El lligam entre aquests productes està garantit, i les importacions / exportacions entre ells són senzilles.

avantatges i limitacions

Avantatges en el nostre àmbit de gestió: Assegura la bondat de les dades: MS Access permet definir bases de dades amb integritat referencial. Això ens evitarà duplicitats i incoherències en les nostres dades. Només cal fer un bon disseny de la BD. El propi MS Access permet obtenir una visió gràfica del model de relacions. Entorn de programació molt potent: MS Access permet programar multitud de funcionalitats, únicament limitades per la imaginació, la perícia i l’experiència del programador que desenvolupi. Importacions / exportacions assegurades: MS Access permet importar i exportar a MS Excel i exportar a MS Word y PDF entre d’altres, els grans estandards de l’ofimàtica actual. Garantia de continuïtat: El pertànyer al mateix paquet integrat ens assegura la compatilitat del fabricant entre els altres components de la suite, i en les successives versions que apareguin. En aquest sentit, la tendència actual d’incorporar en un sol producte -el MS Office 365- la darrera versió disponible de tots els components, permet unificar permanentment els entorns de desenvolupadors i usuaris, quelcom que difícilment es presenta en altres arquitectures. Fàcil manteniment: MS Access és fàcil de mantenir: hi ha molts tutorials de MS Access i VBA que permeten el manteniment correctiu i evolutiu de qualsevol aplicatiu en MS Access. La continuitat de la programació està assegurada. Rapidesa: Les aplicacions en MS Access tenen un funcionament ràpid i potent, especialment si estan ben programades, els accessos concurrents són baixos i les connexions de xarxa ràpides. Solució econòmica: MS Access està inclòs en el paquet Microsoft Office. La majoria d’ordinadors de llocs de treball ja tenen instal·lat aquest producte per poder treballar amb MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, etc..., fins i tot en la majoria d’ordinadors d’ús particular. Per això, el disposar de MS Access no suposa cap despesa addicional. En aquest sentit, entenem que la solució de MS Access no té alternativa millor. MS Access en altres plataformes: Abans hem comentat que MS Access és un motor de base de dades i un entorn de programació a la vegada; i això és així en plataformas de PC i unitats de xarxa compartides. En el cas de plataformes web, amb accessos mitjançant navegador, MS Access pot seguir funcionant com a motor de base de dades, però els aplicatius web ja no poden programar-se en Access, ni en VBA. L’evolució natural és la programació en ASP i ASP.NET. Limitacions: En un disseny inicial, el mateix fitser físic conté les dades (model de dades) i el programa. Aquesta solució té l’avantatge de la simplicitat però pot suposar un problema a l’hora d’implantar noves actualitzacions de programa. MS Access però, permet la separació de programa i dades en 2 fitxers diferents, convenientment vinculats. A nivell de rendiment, quan el volum de dades és molt gran, o s’hi accedeix des de molts accessos concurrents, les bases de dades Access comencen a enlentir en temps de resposta. Malgrat el funcionament segueixi sent correcte, resulta convenient migrar cap a bases de dades de major capacitat: MySQL, SQL Server, Oracle, etc...
principals avantatges: Base de dades relacional Entorn de programació Ràpid i potent Importacions / exportacions assegurades Fàcil manteniment Garantia de continuïtat Econòmic impacta en el seu rendiment: Grans volums de dades Multiocurrència d’accesos Transmissions de baixa velocitat (xarxa / internet)
© SANZ Enginyeria Informàtica és una marca registrada amb certificat núm 1.306.508/4 - Classe 9, per Toni Sanz. Barcelona, juliol 1990.

experts en MS Access

Microsoft Access és un sistema de gestió de bases de dades, inclòs a la suite Microsoft Office. Com tots els productes informàtics, té avantatges i inconvenients, partidaris i detractors, molta literatura escrita sobre ell, etc.., i des d’aquí no n’afegirem més. Però el MS Access és una eina, única al mercat, que ens proporciona molts avantatges en l’àmbit de la gestió de la petita i mitjana empresa, professionals i particulars, justament el sector de mercat on enfoquem preferentment els nostres serveis. Per això, durant molts anys ha sigut –i segueix sent- la pedra angular i el software de base de la majoria dels projectes que implementem i, és per això ò que li dediquem aquest capítol. Característiques principals MS Access és un motor de base de dades. En aquest sentit, permet definir bases de dades amb integritat referencial; és a dir, crear taules i relacions que evitin duplicitats i incoherències MS Access disposa d’un component molt valuós: les consultes, que ens permeten obtenir una selecció de dades d’una o varies taules relacionades, amb el filtre que es vulgui –pot ser en base a continguts de camps d’un formulari-, i en l’ordre que es vulgui Visualment, MS Access permet la confecció de formularis per mostrar i gestionar les dades, amb moltes possibilitats de disseny, que han augmentat amb les darreres versions del producte. Igualment amb els reports que permeten la presentació de resultats i llistats en general, de qualsevol informació de la base de dades Però a més, MS Access és un entorn de programació. En aquest sentit permet la programació en VBA (Visual Basic for Application). El codi s’inclou normalment als events de qualsevol objecte d’un formulari, però també pot incorporar-se en el disseny de consultes, reports, macros, altres formularis, etc... MS Access també preveu la programació de mòduls, que són una mena de repositoris de funcions, que després seran cridades des de diferents llocs de l’aplicatiu Per últim, una consideració ‘familiar’. MS Access és un producte de la família MS Office, en la que s’inclouen el MS Word i MS Excel, el processador de texts i full de càlcul més utilitzats al món. El lligam entre aquests productes està garantit, i les importacions / exportacions entre ells són senzilles.

avantatges i limitacions

Avantatges en el nostre àmbit de gestió: Assegura la bondat de les dades: MS Access permet definir bases de dades amb integritat referencial. Això ens evitarà duplicitats i incoherències en les nostres dades. Només cal fer un bon disseny de la BD. El propi MS Access permet obtenir una visió gràfica del model de relacions. Entorn de programació molt potent: MS Access permet programar multitud de funcionalitats, únicament limitades per la imaginació, la perícia i l’experiència del programador que desenvolupi. Importacions / exportacions assegurades: MS Access permet importar i exportar a MS Excel i exportar a MS Word y PDF entre d’altres, els grans estandards de l’ofimàtica actual. Garantia de continuïtat: El pertànyer al mateix paquet integrat ens assegura la compatilitat del fabricant entre els altres components de la suite, i en les successives versions que apareguin. En aquest sentit, la tendència actual d’incorporar en un sol producte -el MS Office 365- la darrera versió disponible de tots els components, permet unificar permanentment els entorns de desenvolupadors i usuaris, quelcom que difícilment es presenta en altres arquitectures. Fàcil manteniment: MS Access és fàcil de mantenir: hi ha molts tutorials de MS Access i VBA que permeten el manteniment correctiu i evolutiu de qualsevol aplicatiu en MS Access. La continuitat de la programació està assegurada. Rapidesa: Les aplicacions en MS Access tenen un funcionament ràpid i potent, especialment si estan ben programades, els accessos concurrents són baixos i les connexions de xarxa ràpides. Solució econòmica: MS Access està inclòs en el paquet Microsoft Office. La majoria d’ordinadors de llocs de treball ja tenen instal·lat aquest producte per poder treballar amb MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, etc..., fins i tot en la majoria d’ordinadors d’ús particular. Per això, el disposar de MS Access no suposa cap despesa addicional. En aquest sentit, entenem que la solució de MS Access no té alternativa millor. MS Access en altres plataformes: Abans hem comentat que MS Access és un motor de base de dades i un entorn de programació a la vegada; i això és així en plataformas de PC i unitats de xarxa compartides. En el cas de plataformes web, amb accessos mitjançant navegador, MS Access pot seguir funcionant com a motor de base de dades, però els aplicatius web ja no poden programar-se en Access, ni en VBA. L’evolució natural és la programació en ASP i ASP.NET. Limitacions: En un disseny inicial, el mateix fitser físic conté les dades (model de dades) i el programa. Aquesta solució té l’avantatge de la simplicitat però pot suposar un problema a l’hora d’implantar noves actualitzacions de programa. MS Access però, permet la separació de programa i dades en 2 fitxers diferents, convenientment vinculats. A nivell de rendiment, quan el volum de dades és molt gran, o s’hi accedeix des de molts accessos concurrents, les bases de dades Access comencen a enlentir en temps de resposta. Malgrat el funcionament segueixi sent correcte, resulta convenient migrar cap a bases de dades de major capacitat: MySQL, SQL Server, Oracle, etc...
principals avantatges: Base de dades relacional Entorn de programació Ràpid i potent Importacions / exportacions assegurades Fàcil manteniment Garantia de continuïtat Econòmic impacta en el seu rendiment: Grans volums de dades Multiocurrència d’accesos Transmissions de baixa velocitat (xarxa / internet)